Anna Hazare's Talk - Jun 2007

Anna Hazare ji gave a wonderful talk in Gayatri Parivar Youth Camp at
Ralegan Siddhi on Jun 9, 2007. A must watch.

Comments

 • Arvind Chauhan
  28 Jun 10
  <h><b>awesome</b></h>
 • suyash
  18 Dec 07
  inspiring and educative. beautiful.
 • Rupesh Sharma
  05 Nov 09
  vinamrata, apmaan sahne ki shakti, nishkalank jeevan aur do baatein main bhool raha hoon par wo bahut hi mahatvapurna hai jeevan ko aanandmay banane ke liye.